Organizacja

Organizacja Techników Dostępu Linowego

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała 30 stycznia 2009 roku w Zawierciu z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego oraz mediów traktujących o pracach wysokościowych. Potrzeba istnienia takiej organizacji na terenie Polski jest bezdyskusyjna.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących techniki dostępu linowego. Celem działań Organizacji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.

OTDL realizuje swoje cele poprzez:

1. Szkolenia, warsztaty oraz konferencje w zakresie bezpiecznej pracy w dostępie linowym swoich członków.
2. Prowadzenie statystyk i analiz wypadków osób zrzeszonych w „OTDL”.
3. Wprowadzanie nowych wytycznych dotyczących szkoleń oraz technik linowych.
4. Testy i niezależne badania sprzętu wykorzystywanego w dostępie linowym.
5. Rozwiązywanie sporów miedzy pracownikami a pracodawcami zrzeszonymi w OTDL.
6. Promowanie osób zrzeszonych w „OTDL” na rynku prac wysokościowych.
7. Promowanie technik dostępu linowego jako bezpiecznej, szybkiej i skutecznej formy prac na wysokości.

Władze:

Zarząd:

1. Mateusz Janiuk – Prezes
2. Maciej Kosiński – Wiceprezes
3. Michał Gołębiowski – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna:

1. Grzegorz Ogonowski
2. Jan Przasnek
3. Tomasz Wawrzyniak

OTDL

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.

Kontakt z nami

Organizacja Techników Dostępu Linowego
ul. Prosta 38, p. 308
10-029 Olsztyn

Telefon: +48507423007
E-mail: biuro@otdl.org