Jak zostać członkiem OTDL

Zostań członkiem OTDL

Członkiem Zwyczajnym OTDL może być każda osoba fizyczna, która:

Z

złoży deklarację członkowską na piśmie,

Z

odbyła szkolenie honorowane przez OTDL,

Z

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw, oraz korzystania z pełni praw publicznych

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.

OTDL

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.

Kontakt z nami

Organizacja Techników Dostępu Linowego
ul. Prosta 38, p. 308
10-029 Olsztyn

Telefon: +48507423007
E-mail: biuro@otdl.org