Dla służb nadzoru

Prace na wysokości związane są nieodłącznie z ryzykiem jakie niesie ze sobą specyfika tej pracy – upadkiem z wysokości. Możliwe jest ograniczanie tego ryzyka poprzez stosowanie środków organizacyjno – technicznych, a także przestrzegając wymogów formalno – prawnych określających bezpieczne warunki wykonywania takich prac.

Istnieją przepisy, które nakładają obowiązki na osoby odpowiedzialne za organizowanie takich działań oraz ich prowadzenie. Ponadto należy kierować się ogólnie przyjętymi dobrymi zwyczajami i standardami bezpieczeństwa. Jednakże najważniejszym czynnikiem wpływającym na redukcję zagrożeń podczas wykonywanych prac jest nadzór bezpośredni nad pracownikami przez kompetentną osobę posiadającą świadomość ryzyka oraz wiedze pozwalającą na przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny.

Broszura informacyjna

Poniżej przedstawiamy pierwsze wydanie broszury informacyjnej, przeznaczonej dla Służb Nadzoru nad warunkami pracy. Klikając w zdjęcie pobierzecie Państwo broszurę w wersji PDF. 

OTDL

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.

Kontakt z nami

Organizacja Techników Dostępu Linowego
ul. Prosta 38, p. 308
10-029 Olsztyn

Telefon: +48507423007
E-mail: biuro@otdl.org