W zakładce Instruktorzy znajduje się aktualny  wykaz egzaminatorów i instruktorów uprawnionych w roku 2020 do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w systemie OTDL https://otdl.org/instruktorzy/