Przypominamy, iż z dniem 1 marca 2017 r. zaczął obowiązywać nowy Systemem Certyfikacji.
Zgodnie z nim w celu utrzymania statusu instruktora OTDL w 2018 r. konieczne jest przeprowadzenie w 2017 r. co najmniej dwóch szkoleń w systemie OTDL oraz spełnianie wymagań stawianych kandydatom na instruktora OTDL zgodnie z Systemem Certyfikacji.
Natomiast w celu utrzymania statusu egzaminatora OTDL w 2018 r. konieczne jest dodatkowo przeprowadzenie w 2017 r. co najmniej dwóch egzaminów w systemie OTDL oraz spełnienie wymagań stawianych kandydatom na egzaminatora OTDL.
W związku z powyższym, prosimy o jak najszybsze podjęcie działań w celu utrzymania status instruktora lub egzaminatora oraz o przesłanie stosownych dokumentów na adres biuro@otdl.org, abyście Państwo mogli od 1 stycznia 2018 r. szkolić i egzaminować.

Zarząd Organizacji Techników Dostępu Linowego