Władze

Władze Organizacji Techników Dostępu Linowego

 

Władzami OTDL są:

Walne Zebranie Członków

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

 

Zarząd

1. Krzysztof Major       - Prezes

2. Szymon Ciemnicki  - Wice Prezes
3. Maciej Stępniak - Wice Prezes

 

 

Komisja Rewizyjna

1. Piotr Siwiński
2. Tomasz Nowak
3. Maciej Kosiński